За нас

История

КГС Консълтинг Сървисис е компания предлагаща услуги за внедрявания на САП софтуер.

Ние оперираме на локалния пазар в България, а така също и отдалечено в различни локации в Европа.

КГС Консълтинг Сървисис започна дейност през Август 2013. Нашият собственик г-н Красимир Станев е Старши Консултант САП Финанси с повече от 20 години опит в различни компании занимаващи се с внедрявания на САП системи, включително в производителя на софтуера SAP SE.

Услуги

Нашата основна експертиза и сфера на дейност е внедряване на SAP ERP, както и последната версия на SAP S/4 HANA в областта на финансово счетоводство, контролинг, управление на финансови активи и пълният набор от функционалности от веригата за финансови доставки на САП.

Ние сме специализирани във внедрявания и поддръжка на различни версии на Локализационният пакет на САП за България в компании с различен мащаб и сфера на дейност. Нашите предимства са изключителното познаване на изискванията на местния пазар и особеностите при внедряване на различните версии на САП софтуера в България.

научи повече