Бързи внедрявания

Бързи внедрявания

Услуги по внедряване на локалната версия за България                                               
 (можете да посетите страницата https:service.sap.com/globalization с валиден S-потребител)

Услуги за внедрявания на САП Най-добри практики за България                  
(Посетете страницата на Решения за Бързи Внедрявания на адрес  https://rapid.sap.com/bp/BP_OP_ENTPR)

Услуги за решения на САП за бързо внедряване                                                              
Обадете се за да разберете кое е подходящото за вас!