Внедрявания Финанси и Контролинг

Внедрявания Финанси и Контролинг

Всеобхватен управленски поглед – Услуги по внедряване на Контролинг  

  • Счетоводство на разходни центрове
  • Счетоводство на приходни центрове
  • Разходни елементи и вътрешни поръчки
  • Анализ на рентабилност
  • Управление на проекти с интеграция с Контролинг
  • Управление на инвестиции с интеграция с Управление на проекти

САП за Публичния сектор  

  • Управление на финансови средства за публичния сектор (с интеграция на касова и начислена основа)
  • Управление на помощи – от страна на получател и дарител (спонсор)
  • Счетоводство на външни фондове
  • Публични проектобюджети