САП Управление на финансови активи и риск

САП Управление на финансови активи и риск

Вашите финансови активи управлявани правилно 

 • Ако се интересувате от бързо внедряване на САП Финансови активи
 • Ако управлявате вашите финансови позиции използвайки EXCEL таблици
 • Ако имате съмнения, че внедряването на САП Финансови активи ще ви донесе ползи
 • Ако искате да знаете повече за САП Финансови активи тогава ни позволете да ви кажем как можете да използвате едно разумно решение, което ще ви помогне да бъдете по-ефективни във финансовите ви процеси

 
След много години на внедряване и натрупан опит САП разработи решение наречено Treasury RDS. То може да бъде бързо внедрено, но същевременно е напълно скалируемо, така че да добавяте още функционалност когато имате нужда от нея.

Решението е предназначено към средни по размер, които имат нужда да управляват техните финансови процеси по оптимизиран и ефективен начин, или към по-големи компании, които могат да използват решението като пилотно за да видят бързи ползи. Решението е базирано на Най-добрите практики и ще приляга на изискванията на компании, които имат нужда от инструмент за управление на валутен и лихвен риск.

SAP Treasury RDS се използва за управление на позиция и хеджиращи инструменти както следва:

 • Паричен пазар
 • Управление на дълг
 • Хеджиране на валутна позиция
 • Лихвени и валутни деривативи
 • Уптравление на суровини (с интеграция със САП Логистика )
 • Анализ на пазарен риск
 • И разбира се интеграция с Управление на ликвидност и парични средства.

С избирането на компактното решение за Управление на Финансовите активи и Риска можете да сте сигурни в кратко време за имплементация, но в същото време решение, което да отговаря на законовите изисквания и счетоводните правила според международните счетоводни стандарти.